Odpady, recyklát, kameniva

Vlastníme nákladní automobil s kontejnerovou nástavbou do 5t nosnsti a dodávky sklápěč o nosnosti do 2t. Odvoz a uložení odpadu jak už stavební suti( betonová, cihelná, směsná, asfaltová) tak stavebního odpadu (polystyren, dřevo, sklo, SDK desky, lepenka, azbest, ....). Dále nabízíme dovoz na místo recyklátu a kameniva del požadovaného množství.

 
Kontaktujte nás